Archive for the 'Uncategorized' Category

Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga je dokument, v katerem so zapisane vse nepremičnine v državi.