Ali elektronska zemljiška knjiga izpodriva papirnato?

---------------------------------------------------------------------

Elektronska zemljiška knjiga ali e zemljiška knjiga, kot jo nekateri imenujejo je digitalizirana zemljiška knjiga, ki se je v preteklosti vodila le v papirnati obliki.

Z razvojem tehnologije pa se je spremenil način vpogleda in vpisa v zemljiško knjigo, tako da lahko vedno več storitev opravite kar preko interneta ali preko drugih pooblaščenih organov, ne samo pristojnih okrajnih sodišč.

Elektronska zemljiška knjiga omogoča vpogled v zemljiško knjigo in naročanje overjenih zemljiškoknjižnih izpiskov vsakomur.

Z novo novelo zakona pa se bodo prvič v zgodovini lahko v elektronski obliki oddajali tudi vloge za vpis v zemljiško knjigo. Zaenkrat bo to možno le za notarje, odvetnike, upravne enote in nepremičninske agencije.