Vpis v zemljiško knjigo

---------------------------------------------------------------------

Vpis v zemljiško knjigo je postopek, ki ga določa zakon o zemljiški knjigi. Če ste kupili nepremičnino vam svetujemo, da čimprej uredite vpis v zemljiško knjigo.

Z vpisom se boste izognili marsikateri nevšečnosti, prav tako pa lahko na podlagi zemljiškoknjižnega izpiska pridobite hipotekarni kredit za nakup stanovanjske opreme.

Kje lahko naredim vpis v zemljiško knjigo?

Vpis v zemljiško knjigo opravljajo notarji, odvetniki, upravne enote in nepremičninske agencije.

Kako poteka vpis v zemljiško knjigo?

  1. Preverjanje podatkov o nepremičnini
  2. Sklenitev kupoprodajne pogodbe
  3. Plačilo davka
  4. Overitev podpisa
  5. Oddaja zemljiškoknjižnega predloga

Najprej je potrebno v zemljiški knjigi preveriti obstoječe podatke o nepremičnini. To lahko preverite z vpogledom v zemljiško njigo kar preko interneta.

Če so vsi podatki ok, lahko sklenete pogodbo o nakupu. Pogodbo lahko pripravi kdorkoli, vendar se prepričajte, da so na njej vsi potrebni podatki, saj je kupoprodajna pogodba listina, ki jo boste ob vpisu v zemljiško knjigo morali predložiti na sodišču.

Ko boste sklenili pogodbo morate plačati davek in pridobiti listino o plačilu.

Sledi overitev podpisa pri notarju. To je zelo pomembno, saj je za vpis pravice o lastništvu potreben notarsko overjen izvirnik prodajne pogodbe.

Na sodišču boste za vpis v zemljiško knjigo morali predložiti zemljiškoknjižni predlog ter overjeno kupoprodajno pogodbo.

Z novim zakonom bo v kratkem možno oddajati vpise v zemljiško knjigo tudi elektronsko, vendar le za notarje, odvetnike, upravne enote in nepremičninske agencije.