Zemljiška knjiga obrazci

---------------------------------------------------------------------

  • Obrazec zemljiškoknjižnega predloga za vpis zaznambe
  • Obrazec zemljiškoknjižnega predloga za vpis pridobitve pravice
  • Obrazec zemljiškoknjižnega predloga za vpis etažne lastnine na podlagi sporazuma solastnikov o oblikovanju etažne lastnine
  • Obrazec zemljiškoknjižnega predloga za vpis etažne lastnine na podlagi enostranskega akta o oblikovanju etažne lastnine
  • Obrazec zemljiškoknjižnega predloga za izbris pravice
  • Obrazec zemljiškoknjižnega predloga za izbris zaznambe
  • Prošnja za pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska

http://www.sodisce.si/sodni_postopki/obrazci/2008112816352115/