Vpogled v zemljiško knjigo

---------------------------------------------------------------------

Vpogled v zemljiško knjigo vam omogoča takojšen dostop do informacij o nepremičnini.

Kdo lahko dostopa do podatkov?

Vpogled v podatke je javen in ga lahko opravi vsakdo. Zemljiška knjiga vpogled omogoča na dva načina:

  1. vpogled v zemljiško knjigo preko interneta
  2. vpogled v zemljiško knjigo na sodišču

1. Elektronski vpogled v zemljiško knjigo

Pripravili smo vam navodila za javni vpogled v zemljiško knjigo preko interneta:

  1. Pojdite na stran sodišča: http://portal.sodisce.si/vpogledi/zk.portal
  2. Registrirajte se (brezplačno)
  3. Vnesite podatke o nepremičnini
    Če poznate vložno številko je to zadosti za identifikacijo nepremičnine, če te številke nimate, potem potrebujete naslednje podatke:sodišče, kjer leži nepremičnina, katastrska občina in parcelna številka.
  4. Izberite katere liste želite in v kakšni obliki želite izpisek (elektronski ali overjen po pošti).

Razlika med vpogledom in naročilom overjenega izpiska

Elektronski vpogled je namenjen hitremu dostopu do podatkov v elektronski zemljiški knjigi in nima pravne veljave. Prejmete ga na vaš email.

Naročilo overjenega izpiska pa je zahtevek oddan po elektronski poti, vi pa izpisek prejmete v papirnati obliki po pošti. To je uradni dokument – sodno overjeni izpisek iz zemljiške knjige, ki se ga pogosto uporablja pri trgovanju z nepremičninami ali garanciji za kredit.

2. Vpogled v zemljiško knjigo na sodišču

Če vam bolj odgovarja, vam zemljiška knjiga vpogled omogoča tudi na okrajnem sodišču. V nekaterih redkih primerih je vpogled na sodišču edina možnost za vpogled v zemljiško knjigo, in sicer če konkreten zemljiškoknjižni izpisek še ni bil digitaliziran.